Προγραμμα Ασφαλισης Νομικης Προστασιας Υπαλληλων Σωματων Ασφαλειας

Ετήσιο μικτό Ασφάλιστρο: 50€

Ασφαλιστικό Ποσό ανά περίπτωση: 20.000€

Καλύψεις:

 • Υπεράσπιση του υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα.
 • Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου από εργατικές σχέσεις, αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις :
  1) απόλυση χωρίς αιτία
  2) απόλυση χωρίς αποζημίωση
  3) παρακράτηση μισθού
  4) λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
  5) δικαιώματα αδείας
  6) αποζημίωση από ατύχημα
  7) δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων.
  8) Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και μόνο, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο
 • Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του ασφαλισμένου άρρηκτα συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Προγραμμα Ασφαλισης Νομικης Προστασιας Υπαλληλων Σωματων Ασφαλειας Plus

Ετήσιο μικτό Ασφάλιστρο: 62€

Ασφαλιστικό Ποσό ανά περίπτωση: 23.000€

Καλύψεις:

 • Υπεράσπιση του υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας σε ποινικά δικαστήρια και πειθαρχικά συμβούλια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα.
 • Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου από εργατικές σχέσεις, όπως:
  1) απόλυση χωρίς αιτία
  2) απόλυση με αργία
  3) απόλυση χωρίς αποζημίωση
  4) παρακράτηση μισθού
  5) λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
  6) δικαιώματα αδείας
  7) αποζημίωση από ατύχημα
  8) δυσμενής μετάθεση/ μετάταξη κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων
  9) Ε.Δ.Ε.
  10) θέματα συνυπηρέτησης
  11) ακύρωση πειθαρχικών ποινών
  12) θέματα προαγωγών – κρίσεων
  13) αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, δυσφήμισης, χειροδικίας, εξύβρισης σε βάρος του ασφαλισμένου άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και παράσταση πολιτικής αγωγής.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Αστικής Ευθύνης, άρρηκτα συνδεδεμένων με την επαγγελματική ιδιότητα του ασφαλισμένου.