Καλυψεις

Ασφάλεια Ξένιος Δίας για οικονομικούς μετανάστες

 

Παροχος: ΑΤΕ Ασφαλιστικη

Πλήρης ασφάλιση ασθενείας σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής.

  • Απευθύνεται, αποκλειστικά σε πολίτες τρίτων χωρών, ηλικίας 3 μηνών ως και 65 ετών
  • Εντάσσεται στον Κλάδο Προσωπικού Ατυχήματος
  • Είναι ετησίως ανανεούμενο
  • Υποστηρίζεται από Ηλεκτρονική Αίτηση
  • Παρέχει δυνατότητα Άμεσης Εξόφλησης και Έκδοσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, σε πραγματικό χρόνο

Αναφορικα με τις ασφαλιστικες του καλυψεις το Προγραμμα «Ξενιος Διας» της ΑΤΕ Ασφαλιστικης, παρεχει:

  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα. Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο ποσό €15.000,00
  • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα. Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο ποσοστό (%) ποσού €15.000,00, βάσει αντίστοιχου πίνακα που περιέχεται στους Γενικούς Όρους ασφάλισης του Προγράμματος
  • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα ή Ασθένεια. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό €1.500,00 ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%
  • Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη. Το ανώτατο ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό €10.000,00 ετησίως, με ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου. Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο το 80% των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και τα έξοδα τροφής και δωματίου για νοσηλεία, με ανώτατη μέχρι και Β’ θέση (δίκλινο δωμάτιο). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που, χρησιμοποιηθεί Δημόσιο Νοσοκομείο, ή τρίτος ασφαλιστικός φορέας καλύψει ύψος εξόδων μεγαλύτερο ή ίσο του 20%, τότε μηδενίζεται το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου
travel passport

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας

  : 2551023655   : nassimsyrios@gmail.com

ή με το κέντρο επικοινωνίας φροντίδα πελάτη της ERGO

  : 2310371210   : ergo@ergohellas.gr

ή της Generali

  : 18112   : info@generali.gr