Καλυψεις

Νέα Προγράμματα Κατοικίας και Επιχείρησης

 

Σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ουσιαστική προστασία, ευελιξία και ανταγωνιστικές τιμές, παρέχουν τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας, επιχειρήσεων και καταστημάτων της ERGO, που επιτρέπουν στους ασφαλισμένους να επιλέξουν αυτό που προσεγγίζει καλύτερα τις ασφαλιστικές τους ανάγκες.

Στον τομέα της κατοικίας προτείνει το “ERGO Home”, που διατίθεται στη βάση λειτουργίας τεσσάρων επιπέδων κάλυψης, μέσα από τα πακέτα Standard, Easy, Comfort και Plus για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών, ενώ το “ERGO Domus” προτείνεται για την ασφάλιση δανειοδοτούμενων κατοικιών. Για τους πιο απαιτητικούς πελάτες που επιθυμούν την πλήρη προστασία της κατοικίας τους σχεδιάστηκε το “ERGO Domus Premium”, που προσφέρεται αποκλειστικά σε κύριες κατοικίες, κατασκευής μετά το έτος 1995 και αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση για αυτούς, καθώς δίνει τη δυνατότητα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου.

Με την ίδια φιλοσοφία σχεδιάστηκε και το πρόγραμμα “ERGO Business” για την ασφάλιση επιχειρήσεων και καταστημάτων, το οποίο παρέχεται σε τρία επίπεδα κάλυψης μέσω των πακέτων, Standard, Comfort και Plus, όπου το κάθε πακέτο περιλαμβάνει τις καλύψεις του αμέσως προηγούμενου πακέτου και επιπλέον τις δικές του προσφέροντας πλήρη προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επαγγελματικής στέγης και διασφαλίζοντας την επένδυση και τα εισοδήματα του επιχειρηματία.

Όλα τα νέα προϊόντα χαρακτηρίζονται από το πλήθος και τη χρησιμότητα των καλύψεων που παρέχουν, αλλά και από τις ανταγωνιστικές τιμές των ασφαλίστρων τους.

Κύρια οφέλη των προγραμμάτων είναι:

  • η προστασία της περιουσίας με σύγχρονες καλύψεις
  • το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος
  • η αποζημίωση σε αξία καινούργιου (new for old) για την κάλυψη κατοικιών ηλικίας μικρότερης των 40 ετών για κτίρια και 15 ετών για περιεχόμενο
  • αντίστοιχα, η αποζημίωση σε αξία καινούργιου (new for old) για την κάλυψη κτιρίων ηλικίας μικρότερης των 40 ετών και εξοπλισμού ηλικίας μικρότερης των 5 ετών
  • η προστασία υπασφάλισης
  • ένα ξεκάθαρο και κατανοητό συμβόλαιο χωρίς δυσνόητους όρους
 

Ασφαλεια Κατοικιας

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας “ERGO Home” απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μόνιμων ή εξοχικών κατοικιών καθώς και ενοικιαστές που επιθυμούν ουσιαστική προστασία της κατοικίας τους και του περιεχομένου της, μέσα από ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων παροχών. Διατίθεται στη βάση λειτουργίας τεσσάρων επιπέδων κάλυψης και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον κατάλληλο συνδυασμό καλύψεων που προσεγγίζει καλύτερα τις ασφαλιστικές σας ανάγκες, με ιδιαίτερα προσιτό κόστος για όλους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ασφαλιστικές καλύψεις ERGO HOME STANDARD ERGO HOME EASY ERGO HOME COMFORT ERGO HOME PLUS
Φωτιά
Πυρκαγιά και Πυρκαγιά από δάσος
Κεραυνός
Καπνός
Έκρηξη
Ζημιές κατά την πυρόσβεση
Νερά και Φυσικά φαινόμενα
Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι
Θραύση σωληνώσεων
Έξοδα άντλησης νερών
Κάλυψη διερευνητικών εργασιών και ζημιών
Πολιτικοί κίνδυνοι
Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή
Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη ή ληστεία
Κλοπή κοσμημάτων (διάρρηξη ή ληστεία)
Ζημιές κλοπής στο περιεχόμενο
Ζημιές κλέφτη στο κτίριο
Απρόβλεπτοι παράγοντες
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση δέντρων - στύλων από τυχαία αιτία
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων και καθρεφτών
Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς
Παροχές επακόλουθης ζημιάς
Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών - Έξοδα έκδοσης αδειών
Αποκομιδή συντριμμάτων
Έξοδα περιορισμού ζημιάς
Έξοδα μεταστέγασης και κάλυψη του περιεχόμενου εκτός κατοικίας
Απώλεια ενοικίων
Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών
Προστασία οικογένειας
Προσωπικό ατύχημα εντός κατοικίας του Λήπτη της Ασφάλισης, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων
Αστική ευθύνη
Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο
Γενική Αστική Ευθύνη
Άλλες καλύψεις
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας από καλυπτόμενο κίνδυνο
Αναλογία Κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων
Προστασία υπασφάλισης
Περιεχόμενο Τραπεζικής θυρίδας
Προαιρετικές Καλύψεις
Σεισμός Π.Κ Π.Κ Π.Κ Π.Κ

* Π.Κ = Προαιρετική Κάλυψη

Σε όλα τα προγράμματα ERGO Home μπορούν να προστεθούν προαιρετικά οι καλύψεις Νομική Προστασία DAS Hellas και Τεχνική Βοήθεια Eurosos.

 

ERGO Domus & ERGO Domus Premium

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας “ERGO Domus”, με βασικές καλύψεις και προσιτή τιμή, προτείνεται για την ασφάλιση δανειοδοτούμενων κατοικιών και καλύπτει τις ασφαλιστικές απαιτήσεις όλων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και το νέο πολυασφαλιστήριο “ERGO Domus Premium”, απευθείνεται στους πιο απαιτητικούς πελάτες που επιθυμούν μία ολοκληρωμένη κατά παντός κινδύνου ασφάλιση στο κτίριο και το περιεχόμενο του σπιτιού τους, αλλά και ουσιαστική προστασία των αγαπημένων προσώπων που ζουν μαζί τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ασφαλιστικές καλύψεις ERGO DOMUS ERGO DOMUS PREMIUM
Φωτιά
Πυρκαγιά και Πυρκαγιά από δάσος
Κεραυνός
Καπνός
Έκρηξη
Ζημιές κατά την πυρόσβεση
Νερά και Φυσικά φαινόμενα
Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι Π.Κ.
Θραύση σωληνώσεων Π.Κ.
Έξοδα άντλησης νερών Π.Κ.
Κάλυψη διερευνητικών εργασιών και ζημιών
Πολιτικοί κίνδυνοι
Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες Π.Κ.
Κλοπή
Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη ή ληστεία
Κλοπή κοσμημάτων (διάρρηξη ή ληστεία)
Ζημιές κλοπής στο περιεχόμενο
Ζημιές κλέφτη στο κτίριο Π.Κ.
Αντικατάσταση κλειδαριών
Απρόβλεπτοι παράγοντες
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος Π.Κ.
Πτώση δέντρων - στύλων από τυχαία αιτία Π.Κ.
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων και καθρεφτών Π.Κ.
Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς Π.Κ.
Σεισμός
Παροχές επακόλουθης ζημιάς
Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών - Έξοδα έκδοσης αδειών Π.Κ.
Αποκομιδή συντριμμάτων Π.Κ.
Έξοδα περιορισμού ζημιάς
Έξοδα μεταστέγασης και κάλυψη του περιεχόμενου εκτός κατοικίας
Απώλεια ενοικίων
Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών
Προστασία οικογένειας
Προσωπικό ατύχημα εντός κατοικίας του Λήπτη της Ασφάλισης, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων
Αστική ευθύνη
Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο Π.Κ.
Γενική Αστική Ευθύνη
Άλλες καλύψεις
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας από καλυπτόμενο κίνδυνο
Αναλογία Κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων
Προστασία υπασφάλισης
Περιεχόμενο Τραπεζικής θυρίδας
Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία
Δόση Στεγαστικού Δανείου Π.Κ.
Κάθε άλλο τυχαίο γεγονός (all risks)

* Π.Κ = Προαιρετική Κάλυψη

Σε όλα τα προγράμματα ERGO Home μπορούν να προστεθούν προαιρετικά οι καλύψεις Νομική Προστασία DAS Hellas και Τεχνική Βοήθεια Eurosos.

Θελω Προσφορα

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα και σύντομα ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Συμπληρώστε τη φόρμα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατά τη λήψη στεγαστικού δανείου, βάσει νόμου είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της οικίας σύμφωνα με τις καλύψεις που ζητά η τράπεζα. Απαραίτητες καλύψεις ενυπόθηκων κατοικιών:

  • Σεισμός
  • Φωτιά
  • Ευρεία Έκρηξη
  • Κεραυνός

Βάση της Εγκυκλίου 462/140513 της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν είσαι υποχρεωμένος να το ασφαλίσεις μέσω της τράπεζας που σου χορήγησε το δάνειο. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σας σύμβαση. Φέρτε μας το παλιό ασφαλιστήριο ώστε να λάβετε προσφορά.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου των πελατών που διατηρούν ασφαλιστήριο Κατοικίας στην εταιρία μας, με ολικά ετήσια ασφάλιστρα άνω των 75 €

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας

  : 2551023655   : nassimsyrios@gmail.com

ή με το κέντρο επικοινωνίας φροντίδα πελάτη της ERGO

  : 2310371210   : ergo@ergohellas.gr

ή της Generali

  : 18112   : info@generali.gr